Arkitektur & design ; forskole / architecture & design ; preparatory school

Jeg underviser i arkitektur og design. Det er grundlæggende undervisning der henvender sig til studerende der søger optagelse på arkitekt- og designskoler.

Undervisningen tager sigte på at gøre de studerende fortrolige med grundlæggende termer og begreber inden for arkitektur og desigen. Desuden  forsøger jeg at træne og udvikle den enkeltes evne til at udvikle og udtrykke ideer og tanker i en konkret og, for andre,  forståelig form.


Ens kreativitet holdes bedst flydende i et legende og uanstrengt forhold til stoffet. Det nytter derfor ikke at starte med at sige: "nu vil jeg lave en fantastisk katedral". For det første må man have tilegnet sig et sprog til at udtrykke sig på, og for det andet må man have adgang til de skabende resurser alle mennesker har i sig. Begge dele prøver vi at nå gennem små mere eller mindre abstrakte projekter
.

På mine kurser arbejder vi også med helt konkrete begreber som plan , snit, opstalt, perspektiv og rumlig skitsering. Dette er vigtigt for at kunne kommunikere sine ideer til andre mennesker. Under de forskellige øvelser og projekter afprøver vi alle mulige redskaber: Selvfølgelig blyant, men også kul og kridt, kuglepen, tusch og farveblyanter. Vi arbejder med streg og tonetegning, det skematiske og naturalistiske. 
Når vi snakker arkitektur og design må man naturligvis også komme ind på emner som proportioner, konstruktion, lys og skygge.... 
Vi kan ikke på relativt korte kurser nå i dybden med alt, men vi kan prøve en masse og derfra har den enkelte mulighed for at udforske de forskellige emner i dybden og finde frem til sit personlige udtryk......

For at opøve en fremadskriden konstruktiv skitseringsmetode foregår arbejdet ofte i en vekselvirkning mellem tegning og model. Vi opøver derfor færdigheder i modelbygning i fortrinsvis pap, men vi laver også formforsøg med ler modeller og træ. Modeller og projekter laves normalt i et målestoksforhold, men enkelte øvelser forsøger vi at undersøge hvordan et formmodul kan installeres i rummet.
 

Der afholdes aktuelt tre kurser på Århus kunstakademi forår og efterår se tidspunkter m.m. på nedenstående link.